Laatste artikelen

Kenniscentrum

Een nieuw ‘Privacy Shield’.

Uitwisseling van persoonsgegevens tussen organisaties in de VS en de EU was een tijdlang nagenoeg onmogelijk tenzij er uitgebreide juridische overeenkomsten werden opgesteld. Gelukkig is

AVG hulp nu ook online!

Ook in tijden dat het niet gewenst is om fysieke bijeenkomsten te organiseren blijft het van belang dat privacygevoelige gegevens op een juiste manier worden

Boetes en datalekken

Sinds de invoering van de AVG-wetgeving is in heel Europa voor 114 miljoen euro aan boetes opgelegd; aldus advocatenkantoor DLA Piper. Vooral Frankrijk (51,1 miljoen

AVG-certificaten

Raad voor Accreditatie goedkeuring komt voor AVG-certificaten. Met zo’n certificaat kan een verwerker van persoonsgegevens aantonen dat voldaan wordt aan regelgeving volgens de Algemene Verordening