Ook in tijden dat het niet gewenst is om fysieke bijeenkomsten te organiseren blijft het van belang dat privacygevoelige gegevens op een juiste manier worden verwerkt en opgeslagen. Zeker nu veel meer zaken digitaal met elkaar worden uitgewisseld liggen er meer uitdagingen dan ooit om gegevens veilig met elkaar uit te wisselen en op te slaan. AVG-Solutions heeft ervaring in het virtueel uitvoeren van een eerste inventarisatie van de mogelijke kwetsbaarheden van uw organisatie. Onze AVG-Quickscan kan nu ook via een digitale bijeenkomst worden uitgevoerd waarbij we samen met u bekijken welke maatregelen er bij uw organisatie nodig zijn om te kunnen voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Neem geheel vrijblijvend contact op met ons voor een AVG-Quickscan.