Onze aanpak

Stap 1

Quickscan

Wat is de AVG-status?

Stap 1

Stap 2

Uitgebreide nulmeting

verschil tussen de huidige en de gewenste situatie, wat moet worden verbeterd?

Stap 2

Stap 3

Implementatie van noodzakelijke verbeteringen

Stap 3

Stap 4

Evaluatie en zo nodig nemen van maatregelen om risico’s te vermijden en/of beperken

Stap 4

Stap 5

Maken van een AVG register

Waarin onder meer staat omschreven hoe er met de verschillende persoonsgegevens moet worden omgegaan en wie die gegevens mag inzien en/of behandelen

Stap 5

Stap 6

Bewustwordingssessies

Waarin onder meer staat omschreven hoe er met de verschillende persoonsgegevens moet worden omgegaan en wie die gegevens mag inzien en/of behandelen

Stap 6

Stap 7

Voorbereiden actieplan in geval van datalekken

Waarin onder meer staat omschreven hoe er met de verschillende persoonsgegevens moet worden omgegaan en wie die gegevens mag inzien en/of behandelen

Stap 7

Stap 8

Periodieke controles

Waarin onder meer staat omschreven hoe er met de verschillende persoonsgegevens moet worden omgegaan en wie die gegevens mag inzien en/of behandelen

Stap 8