Teveel nee tenzij ……. De AVG viert haar 5-jarig bestaan. Positief is dat de bewustwording over privacy is toegenomen. Er is echter ook een (groot) nadeel. Uit angst dat persoonsgegevens onterecht worden gebruikt treedt binnen bedrijven een verkramping op en is vaak de standaard reflex “nee tenzij…….” Dat tenzij wordt al zodanig ingewikkeld ervaren dat het “nee” blijft. Experts signaleren een toegenomen verkramping onder Nederlandse bedrijven. “Organisaties slaan door uit angst.” Gegevens worden niet gedeeld of gebruikt ondanks dat er vanuit de AVG geen enkele reden is om die gegevens niet te gebruiken.. Organisaties en bedrijven worden hierdoor in hun bedrijfsvoering geremd, nog afgezien van de kosten. 

“In de toeslagenaffaire zag je bijvoorbeeld dat het ministerie van Financiën lang heeft volgehouden dat de namen van de getroffen mensen niet doorgegeven mochten worden aan gemeenten, omdat het niet van de AVG zou mogen”, zegt Paul Korremans, voorzitter van burgerrechtenorganisatie Stichting Privacy First. “Terwijl de gemeenten al zeiden: ’Geef ons de namen, dan kunnen we kijken of we de mensen kunnen helpen’. Dan is het onzin om deze achter te houden.”

Ook ondernemers en bedrijven vinden de AVG nog altijd ingewikkeld, melden VNO-NCW en MKB-Nederland. “Meestal wordt dan gekozen om maar geen persoonsgegevens te gebruiken, ook niet om bijvoorbeeld bloemetjes en kaartjes te sturen naar zieke collega’s. Dat is niet de bedoeling!”

Pascal Willems, als advocaat gespecialiseerd in de relatie tussen arbeidsrecht en privacy, signaleert dat de omgang op het werk onpersoonlijker is geworden. “Door de angst dat de privacy van de werknemer wordt geschonden, zijn werkgevers soms bang om naar privéomstandigheden te vragen.  Als een werknemer niet wil reageren op vragen zal zij/hij dat laten weten en kun je daar als werkgever op anticiperen. Als hij/zij vragen wel wil beantwoorden moet een werkgever daar desondanks zorgvuldig mee omgaan.

AI-chatbots. De ontwikkeling en daarmee het gebruik van AI-chatbots, waarvan CHATGPT de bekendste is, stijgt explosief. De keuze is reuze. Voor elke toepassing is wel een geschikte chatbot beschikbaar. Het nadeel is dat alle interacties met gebruikers worden opgeslagen en dat deze info kan worden gebruikt bij interacties met andere gebruikers. Mensen in allerlei beroepsgroepen maken gebruik van chatbots om het werk sneller en makkelijker te maken. Deze tool maakt desgewenst jouw huiswerk, schrijft essays, stelt e-mails op of programmeert.  Chatbots worden dan ook niet voor niets een verschrikking qua privacy genoemd.????? 

AVGS heeft de expertise in huis om twijfels m.b.t. de AVG weg te nemen en in veel gevallen met een “ja, tenzij” oplossing te komen. Wij helpen u de AVG praktisch te integreren in uw bedrijfsvoering. Daarnaast zijn we zeven dagen per week beschikbaar om u te helpen in geval van datalekken.