de Lange Meeten 4, 4741 TZ, Hoeven
+31 76 888 40 79
info@avg-solutions.nl

Wat is AVG?

Wat houdt AVG in?

De nieuwe privacywet (Algemene Verordening Gegevensbescherming / General Data Protection Regulation) geldt voor de hele Europese Unie. Misschien is uw organisatie, stichting of vereniging er nog niet helemaal klaar voor? Voorkom een boete en een deuk in uw imago. Kijk wat u moet doen en ga verder met het AVG-proof maken.

Wanneer krijg ik te maken met AVG?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 ingegaan. Je krijgt er al mee te maken door het uitsturen van een factuur of nieuwsbrief. De Europese privacywetgeving is er voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen uit de EU. Vrijwel alle ondernemers, stichtingen en verenigingen hebben ermee te maken, ook zzp’ers en het mkb. Bijvoorbeeld door het versturen van een offerte, factuur of (digitale) nieuwsbrief. Of door het bijhouden van afspraken met klanten, contactgegevens van klanten (zoals adres, e-mailadres of telefoonnummers) of andere personeelsinformatie.

Heeft een stichting/vereniging ook met de AVG te maken?
Ook stichtingen en verenigingen en internationale bedrijven die zaken doen binnen de EU moeten zich houden aan de AVG. Door de AVG heeft u verantwoordingsplicht. U moet kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen neemt om aan de AVG te voldoen. En u moet kunnen bewijzen dat u geldige toestemming hebt gekregen voor het verwerken van persoonsgegevens.

Hoe weet ik of ik voldoe aan AVG?
Om aan de verplichtingen uit de AVG te voldoen moet een behoorlijk aantal maatregelen worden genomen en al die maatregelen moeten worden vastgelegd. Ook moet er actie worden genomen als er op de een of andere manier persoonsgegevens ‘op straat komen te liggen’, het datalek. En als u personeel hebt is het erg belangrijk om ervoor te zorgen dat zij allemaal even zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. Daar zijn vaak ook technische maatregelen voor nodig.

Wat kan AVGS voor mij betekenen?
AVGS heeft de kennis om uw bedrijf te laten voldoen aan de wetgeving waarbij uw bedrijfsvoering natuurlijk niet in het geding mag komen. Daar zijn slimme oplossingen voor die wij in overleg met u kunnen introduceren. Wij kunnen u op weg helpen of het gehele traject om te voldoen aan de AVG voor u uitvoeren. Met hulp van AVGS heeft u geen zorgen over de beveiliging van persoonsgegevens.