AVG-Solutions helpt uw bedrijf of organisatie om aan de AVG te voldoen met minimale invloed op de bedrijfsvoering. Ons adagium is : Ja, tenzij.. 

Teveel nee tenzij ……. De AVG viert haar 5-jarig bestaan. Positief is dat de bewustwording over privacy is toegenomen. Er is echter ook een (groot) nadeel. Uit angst dat persoonsgegevens onterecht worden gebruikt treedt binnen bedrijven een verkramping op en is vaak de standaard reflex “nee tenzij…….” Dat tenzij wordt al zodanig ingewikkeld ervaren dat het […]

Een nieuw ‘Privacy Shield’.

Uitwisseling van persoonsgegevens tussen organisaties in de VS en de EU was een tijdlang nagenoeg onmogelijk tenzij er uitgebreide juridische overeenkomsten werden opgesteld. Gelukkig is er een nieuwe overeenkomst tussen de VS en de EU tot stand gekomen waarmee de eerdere bezwaren zijn weggenomen. ‘De Europese Commissie heeft onlangs haar adequaatheidsbesluit over het EU-VS-kader voor gegevensbescherming vastgesteld. […]

ICT-bedrijven nemen verantwoordelijkheid

Tot nu toe wordt door een aantal kleine en grotere ondernemingen niet altijd even serieus omgegaan met de privacyregels die voortkomen uit de AVG. Daar begint kennelijk een kentering in te komen getuige het onderstaande bericht dat werd gepubliceerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. ‘Nederland ICT heeft een gedragscode opgesteld waar organisaties zich bij kunnen aansluiten. […]

De eerste mega-boete is gevallen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de eerste boete uitgedeeld aan een Haags Ziekenhuis dat een datalek had gemeld. Het betrof hier de ongeoorloofde toegang tot een patiëntendossier door niet geautoriseerde medewerkers. Het opmerkelijke van deze boete is dat die niet werd uitgedeeld voor het datalek, maar voor het nalaten van het nemen van de juiste maatregelen. […]

‘DE AVG IS EEN MOERAS WAARIN DE ONDERNEMER VERDWIJNT’

Schreef VNO-NCW in het mei nummer Forum. Veel ondernemers maar ook scholen en instellingen worstelen met de vraag: ‘AVG, waar moet ik aan voldoen?’ Wij snappen dat u andere prioriteiten heeft, dan u te verdiepen in de AVG-regels en verplichtingen. Maar als u niets doet zuigt het AVG-moeras u op. Wilt u uit het moeras, […]