de Lange Meeten 4, 4741 TZ, Hoeven
+31 76 888 40 79
info@avg-solutions.nl

AVG-solutions

Waarom AVG-solutions?

Privacy wordt tegenwoordig te pas en te onpas gebruikt om gegevens niet met anderen te delen. Als voorbeeld een situatie waarbij de huisarts op verzoek van de vader van een 20-jarige dochter uit privacyoverwegingen weigerde de uitslagen van een medisch onderzoek door te sturen naar een specialist. Na een korte discussie gaf hij toe dat er geen enkel beletsel was om die gegevens toch door te sturen want de uitslag van het onderzoek werd niet aan de vader verstrekt. Nu kun je natuurlijk hier tegenin brengen dat de arts niet mocht bevestigen aan de vader dat er kennelijk een onderzoek had plaatsgevonden. Een sprekend voorbeeld over de vraag waar privacy begint en waar deze eindigt.


De AVG is over dit vraagstuk niet altijd duidelijk. Ook krijgt deze wet bij bedrijven, organisaties, stichtingen, verenigingen en wat dies meer zij, niet altijd de noodzakelijke aandacht; immers er wordt toch niet gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarbij speelt een gebrek aan tijd, geld en capaciteit een belangrijke rol bij het niet- of beperkt uitvoeren van allerlei regeltjes.


Maar de AVG heeft tot doel onze privacy te beschermen. In de digitale wereld waarin allerlei data bedoeld en onbedoeld aan elkaar wordt gekoppeld, wordt het steeds lastiger die bescherming zeker te stellen. Allerlei lieden proberen gegevens van ons te verzamelen die misschien niet zo belangrijk lijken, maar in combinatie met andere gegevens een beeld kunnen schetsen waar we niet blij van worden. In voorkomend geval kan het zelfs geld kosten als bijvoorbeeld financiële gegevens in verkeerde handen belanden. U kent allemaal de voorbeelden.


Toch blijven we slordig met het beschermen van onze privacy en die van anderen. Kijk eens wat we allemaal delen op social media. Vakantie, uitjes, bruiloften en begrafenissen etc. gaan allemaal de digitale wereld in compleet met foto’s en filmpjes. Aan de andere kant proberen we krampachtig de verjaardagen van medewerkers, hun adres en telefoonnummer geheim te houden. Bij sportverenigingen heerst verwarring over het al dan niet fotograferen van leden en toeschouwers. Kinderdagverblijven wringen zich in allerlei bochten om gegevens van de kinderen veilig te stellen en te balanceren tussen transparantie en bescherming van privacy.


In de dagelijkse praktijk is het behoorlijk lastig aan alle bepalingen van de AVG te voldoen en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het bedrijf, organisatie of vereniging ongehinderd kan functioneren. Want de AVG is natuurlijk niet bedoeld om de bedrijfsvoering te frustreren. Daarom is het belangrijk dat wordt bekeken wat wel of niet belangrijk is en hoe je met de eisen van de AVG realistisch en pragmatisch moet omgaan. Als dat wordt nagelaten, loop je vroeg of laat tegen privacy problemen aan. Dat willen we voor ons zelf niet en dat moeten we voor anderen al helemaal niet willen.


AVGS kan u daarbij helpen. Door onze praktische oplossingen en diensten wordt het risico op problemen geminimaliseerd. Mocht zich onverhoopt toch een incident voordoen dan ontzorgt AVGS. Het maakt niet uit of het een kleine of een grote organisatie is, of er veel of weinig persoonsgegevens worden verwerkt, van volwassenen of kinderen.
AVG-Solutions uw partner bij AVG-vraagstukken.