Raad voor Accreditatie goedkeuring komt voor AVG-certificaten. Met zo’n certificaat kan een verwerker van persoonsgegevens aantonen dat voldaan wordt aan regelgeving volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Daarmee wordt straks duidelijk welke privacy-waarborgen een bedrijf biedt bij een dienst of product. De richtlijnen voor zo’n certificaat zijn goedgekeurd door de Europese verantwoordelijke instantie (de European Data Protection Board).

Voor het zo ver is moet er nog het nodige gebeuren. Er moeten onder meer instellingen worden geaccrediteerd die certificaten mogen uitgeven. Als die er zijn moeten zij weer voldoen aan de richtlijnen van de Autoriteit en pas dan kunnen certificaten worden aangevraagd bij een van die instellingen. Hoe lang een en ander gaat duren is op dit moment moeilijk in te schatten. Wij hopen dat we u daarover binnenkort kunnen informeren.

Zodra AVG-certificaten kunnen worden uitgegeven zullen wij u daarover informeren. Vanzelfsprekend staan wij dan klaar om u te ondersteunen bij de aanvraag daarvan. Ondanks dat we van mening zijn dat certificaten belangrijk zijn om aan te kunnen tonen dat voldaan wordt aan wet- en regelgeving is zo een document natuurlijk geen vrijwaringsbewijs. De organisatie blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de naleving van de privacywet. AVG-solutions staat klaar om u daarbij te ondersteunen.