Met EU subsidie AVG-compliant worden

Klik op morgen (klikopmorgen.nl) is een project van de Europese Digital Innovation Hubs Network met als doel MKB-ondernemingen digitaal volwassen te maken oftewel de mate waarin een bedrijf wil groeien in digitalisering. AVG-compliant worden is een van de projecten die onder deze subsidie regeling valt. Om hiervoor in aanmerking te komen, gelden de volgende criteria.  Uw […]

Een nieuw ‘Privacy Shield’.

Uitwisseling van persoonsgegevens tussen organisaties in de VS en de EU was een tijdlang nagenoeg onmogelijk tenzij er uitgebreide juridische overeenkomsten werden opgesteld. Gelukkig is er een nieuwe overeenkomst tussen de VS en de EU tot stand gekomen waarmee de eerdere bezwaren zijn weggenomen. ‘De Europese Commissie heeft onlangs haar adequaatheidsbesluit over het EU-VS-kader voor gegevensbescherming vastgesteld. […]

AVG hulp nu ook online!

Ook in tijden dat het niet gewenst is om fysieke bijeenkomsten te organiseren blijft het van belang dat privacygevoelige gegevens op een juiste manier worden verwerkt en opgeslagen. Zeker nu veel meer zaken digitaal met elkaar worden uitgewisseld liggen er meer uitdagingen dan ooit om gegevens veilig met elkaar uit te wisselen en op te […]

Boetes en datalekken

Sinds de invoering van de AVG-wetgeving is in heel Europa voor 114 miljoen euro aan boetes opgelegd; aldus advocatenkantoor DLA Piper. Vooral Frankrijk (51,1 miljoen euro), Duitsland (24,5 miljoen euro), Oostenrijk (11,5 miljoen euro) en Italië (11,6 miljoen euro) hebben flink wat boetes uitgedeeld. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens heeft volgens het advocatenkantoor in totaal voor 460.000 […]

AVG-certificaten

Raad voor Accreditatie goedkeuring komt voor AVG-certificaten. Met zo’n certificaat kan een verwerker van persoonsgegevens aantonen dat voldaan wordt aan regelgeving volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Daarmee wordt straks duidelijk welke privacy-waarborgen een bedrijf biedt bij een dienst of product. De richtlijnen voor zo’n certificaat zijn goedgekeurd door de Europese verantwoordelijke instantie (de European Data […]

De eerste mega-boete is gevallen

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de eerste boete uitgedeeld aan een Haags Ziekenhuis dat een datalek had gemeld. Het betrof hier de ongeoorloofde toegang tot een patiëntendossier door niet geautoriseerde medewerkers. Het opmerkelijke van deze boete is dat die niet werd uitgedeeld voor het datalek, maar voor het nalaten van het nemen van de juiste maatregelen. […]